ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Hushållen konsumerade 3,2 procent mer

Hushållens konsumtion steg 3,2 procent i november jämfört med samma månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Det visar statistik från SCB.

Jämfört med föregående månad steg konsumtionen 0,1 procent, säsongsrensat.

Under tremånadersperioden till och med november steg konsumtionen 0,7 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Tyck till