Börs & Marknad Ledare Bil Play Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Nyheter

Hushållen konsumerade 3,2 procent mer

Hushållens konsumtion steg 3,2 procent i november jämfört med samma månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Det visar statistik från SCB.

Jämfört med föregående månad steg konsumtionen 0,1 procent, säsongsrensat.

Under tremånadersperioden till och med november steg konsumtionen 0,7 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.