Börs & Marknad Ledare Bil Play Podd Di Weekend Di Digital Dagens tidning Jobb
Meny
Start Opinion Debatt

Debatt: Vi stoppar förslaget om ny AP-fondsmyndighet

  • Jan Björklund och Mats Persson. Foto: Leif R Jansson och Henrik Montgomery

Nyligen presenterade pensionsgruppen, som fattar sina beslut i konsensus, sitt förslag till en ny organisation av AP-fonderna. Vi kommer inte att medverka till att det inrättas en ny AP-fondsmyndighet, skriver Jan Björklund, partiledare (FP) och Mats Persson, ledamot i pensionsgruppen (FP).

Ska framtidens pensioner förbrukas redan nu på olika politiska favoritprojekt? Risken är påtaglig när man hör statsminister Stefan Löfven. I en intervju efter S-kongressen öppnade han för att använda AP-fonderna för att exempelvis finansiera Norrbotniabanan.

Stefan Löfven är klämd mellan å ena sidan LO:s krav på kraftigt ökade statliga investeringar och å andra sidan ett stramt finanspolitiskt ramverk. Det är i ljuset av det som hans uttalanden ska ses. Norrbotniabanan är ett av många projekt som säkert kan diskuteras utifrån regionalpolitiska önskemål, men är knappast ett projekt med den lönsamhet och avkastning som AP-fonder ska användas till.

AP-fonderna ska nämligen värna bästa möjliga pensioner för dagens och framtidens pensionärer, inte förverkliga politiska projekt. Den senaste tidens omsvängning inom Socialdemokraterna med allt tydligare krav på investeringar för lånade pengar sätter frågan om styrning av AP-fonderna i nytt ljus.

Folkpartiet kommer därför inte, under nuvarande premisser, att medverka till att öka den politiska styrningen genom inrättandet av en ny AP-fondsmyndighet.

Ett väl fungerande pensionssystem är ett viktigt fundament i vårt samhälle. Dagens och morgondagens pensionärer ska kunna lita på att staten betalar ut de pensioner som har utlovats. Här spelar AP-fonderna en viktig roll genom att man förvaltar kapital för den allmänna pensionen, som betalas ut till pensionärerna när det råder underskott i pensionsutbetalningarna.

AP-fonderna styrs i dag av en lag som är tydlig med att det inte får tas några politiska hänsyn. Den tydliga självständighet från politisk styrning har sin grund i den frestelse som historiskt har funnits för att använda pensionspengar till politiska prioriteringar.

Mot bakgrund av att AP-fondernas kapital uppgår till över 1 000 miljarder kronor är denna princip viktig att värna. Kortsiktiga politiska överväganden ska inte få äventyra våra pensionspengar.

Sedan några år finns det politiskt konsensus om att öka AP-fondernas möjlighet att investera i infrastruktur och bostäder. Inte minst mot bakgrund av dagens låga räntor kan sådana investeringar vara attraktiva, då det kan ge bättre långsiktig avkastning och öka riskspridningen.

Samtidigt diskuteras också att inrätta en ny AP-fondsmyndighet, som är tänkt att fungera som en överrock åt AP-fonderna.

Från Folkpartiets sida har vi tidigare, som en del i en politisk kompromiss och för att värna pensionssystemet, accepterat detta och ett förslag skickades nyligen ut på remiss. Kritiken har redan varit massiv, inte minst från arbetsmarknadens parter.

Utvecklingen inom Socialdemokraterna under den senaste tiden, där LO och stora delar av arbetarrörelsen ropar efter mer investeringar för lånade pengar, ändrar i grunden förutsättningarna för denna överenskommelse.

Tanken på en AP-fondsmyndighet innebär inte bara en risk att pensionärernas pengar används till politiska prestigeprojekt med tvivelaktig avkastning. Idén bygger också på en planekonomisk övertro till att en central myndighet skulle vara bäst på att förutse lönsamhet på kapitalmarknaden.

Skälet till att ha flera AP-fonder är ju att sprida risker och bedömningar på flera. Den föreslagna AP-fondsmyndigheten har därmed stora släktdrag med 1970-talets löntagarfondstänkande.

Därför kommer vi från Folkpartiets sida, under nuvarande premisser, inte att medverka till att det inrättas en ny AP-fondsmyndighet. Vi ser en överhängande risk att den nya myndigheten öppnar för en styrning av AP-fonderna. Det är en utveckling som vi inte vill medverka till.

Våra pensionspengar ska inte riskeras och användas för att förverkliga politiska önskelistor, utan de ska förvaltas för att ge högsta möjliga pensioner till dagens och framtidens pensionärer.

Jan Björklund, partiledare (FP)
Mats Persson, riksdagsledamot och ledamot i pensionsgruppen (FP)