ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

490.000 fler sysselsatta 2035

  • Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

Antalet sysselsatta i Sverige väntas öka med 490.000 personer till 4,9 miljoner till 2035, där majoriteten av ökningen kommer ifrån utrikesfödda.

Det framgår av en prognos av SCB som publicerades på tisdagen.

Enligt det så kallade nollscenariot, då andelen som förvärvsarbetar antas vara oförändrad på 2011 års nivå, beräknas däremot ökningen i antal förvärvsarbetande bli betydligt mindre. Här beräknas 4,64 miljoner personer förvärvsarbeta 2035 vilket motsvarar en ökning på 190.000 personer jämfört med år 2011.

Vidare skriver SCB att den totala befolkningen väntas öka med cirka 1,4 miljoner till 2035.

"Större delen av ökningen utgörs av personer som är 65 år eller äldre vilket kan få stora konsekvenser för den framtida försörjningsbördan", skriver SCB.

År 2011 uppgick försörjningsbördan till 2,13 vilket innebär att varje förvärvsarbetande behöver "försörja" 2,13 personer inklusive sig själv. Om andelen som förvärvsarbetar ökar i enlighet med huvudscenariot blir försörjningsbördan 2,20 år 2035 vilket motsvarar en ökning på drygt 3 procent.

Tyck till