close
«Tillbaka
Spara artikel
Läs artikeln när det passar dig bättre

Klockan

Skriv ut

Saab saknar 9,4 miljarder

Uppdaterad 2012-06-21 09:16. Publicerad 2012-04-10 09:48

Drygt 13 miljarder i skulder och 3,6 miljarder kronor i tillgångar. Så ser bilden ut i de konkursade Saabbolagen, enligt konkursbouppteckningarna som konkursförvaltarna lämnade in till Vänersborgs tingsrätt på tisdagsförmiddagen.

På tisdagsförmiddagen lämnade Saabs konkursförvaltare in konkursbouppteckningarna för Saab Automobile och dotterbolagen Saab Automobile Powertrain och Saab Automobile Tools till Vänersborgs tingsrätt.

Annons:
Fakta: Saabs konkurs
  • Saab Automobile och dotterbolagen Powertrain och Tools försattes i konkurs den 19 december 2011 efter att ha varit i rekonstruktion sedan den 21 september.
  • Tre konkursförvaltare utsågs.
  • Edgångssammanträdet bestämdes till den 16 april 2012.
  • En bouppteckning ska innehålla konkursboets tillgångar och skulder samt räkenskapsmaterial och olika handlingar som exempelvis avtal. Dessutom namn på varje borgenär.
  • Bouppteckningen ska lämnas in till tingsrätten senast en vecka före edgångssammanträdet.
    (TT)


Med skulder på sammanlagt 13 miljarder kronor i de tre konkursade Saabbolagen, och tillgångar på 3,6 miljarder, uppgår den sammanlagda bristen i konkursbona till cirka 9,4 miljarder, slår konkursförvaltarna fast.

”Det här är inget normalt ärende på något sätt. Det är en förhållandevis stor skuldmassa i förhållande till tillgångarna”, kommenterar Johan Sölveland, erfaren konkursförvaltare på advokatfirman Glimstedt, som inte är involverad i Saabkonkursen men som har tagit del av konkursbouppteckningarna.

Redan i förra veckan, efter en pressfrågestund med konkursförvaltarna, stod det klart att skulderna i de tre konkurserna vida skulle överstiga tillgångarna.

Saabs tidigare vd Victor Muller skriver i ett sms till TT att han ännu inte har tagit del av de färdiga bouppteckningarna och inte vill kommentera uppgifterna om skulder och tillgångar.

De sammanlagda skulderna i enbart Saab Automobile, dotterbolagen borträknade, uppgår till omkring 11,3 miljarder. Därtill kommer cirka 2,2 miljarder jämte ränta som GM betalat till Saab som aktielikvid för preferensaktier. Denna post har dock exkluderats ur skuldsammanställningen och kan ses som en ”efterställd fordran”, skriver förvaltarna.

”Det innebär att GM har rätt till utdelning först efter oprioriterade fordringsägare och därmed kan de inte väntas få någon utdelning eftersom inte heller oprioriterade fordringsägare kan räkna med utdelning”, säger Johan Sölveland.

Saab Automobile har därutöver också en nettoskuld till GM på 606 miljoner kronor - transaktioner som nu utreds ytterligare av konkursförvaltarna.

"Vi reserverade 100 miljoner dollar för osäkra skulder för omkring ett år sedan", skriver GM:s presstalesperson James Cain i mejl till di.se.

Konkursförvaltarnas uppgift är att sälja tillgångarna och fördela pengarna till fordringsägarna.

Av de 11,3 miljarder kronorna i skulder i Saab Automobile är 4,2 miljarder förenade med särskild förmånsrätt, medan skulder utan förmånsrätt uppgår till 7,1 miljarder. Bland fordringsägarna med förmånsrätt nämns försäkringbolaget PRI Pensionsgaranti, GMAC Financial Services, som svarat för bolagets bilfinansiering, och Riksgälden.

”Man kan konstatera att det är en stor oprioriterad skulddel. Allt tyder på att det inte blir någon utdelning till oprioriterade fordringsägare i Saab Automobiles konkurs, men att det kan bli det Tools-konkursen”, säger Johan Sölveland.

Av de totala tillgångarna på 3,6 miljarder i de tre konkursade Saabbolagen är 2,8 miljarder tillgångar i Saab Automobile. Tillgångarna består bland annat av material och komponenter för bilproduktion, ett antal företagsbilar, Bilmuseet, aktierna i dotterbolag, däribland Saab Automobile Parts och intressebolag, däribland Automobile Property samt immateriella rättigheter till olika Saabmodeller.

”Det är en bedömning av vad tillgångarnas marknadsvärde på konkursdagen. Man kan däremot inte dra slutsatsen att konkursboet slutligen kommer att få in 3,6 miljarder kronor – det kan bli både mer eller mindre”, säger Johan Sölveland.

Riksgälden har som garantigivare betalat tillbaka Saabs lån i Europeiska investeringsbanken, EIB, och har en fordran på Saabs konkursbo som uppgår till 2,2 miljarder kronor.

Som säkerhet för sin fordran har Riksgälden pant i aktierna i Saabs reservdelsbolag Parts och verktygsföretaget Tools. Utdelningen till Riksgälden är beroende av om konkursen i Tools kommer att avslutas med överskott, svilket är sannolikt, och till vilket pris aktierna i Parts kommer att säljas skriver konkursförvaltarna.

Av konkursbouppteckningarna framgår det också att det finns skulder hänförliga till anställda i Saab-bolagen som uppgår till omkring 1,4 miljarder kronor. Staten har en fordran för utbetald lönegaranti under rekonstruktionen och konkursen på 870 miljoner kronor.

De anställda har också fodringar i konkurserna som inte omfattas av lönegarantin på sammanlagt 513 Mkr. Enligt IF Metall förbundsjurist Darko Davidovic kan i alla fall en del av denna fordran ha med pensionsförsäkringar att göra.

”Saab har inte betalt in deras pensionsförsäkringar, men jag vet inte om det motsvarar varenda öre av pengarna”, säger han.

Konkursförvaltarna skriver även att den som varit anställda i Saab Automobile inte kan vänta sig någon utbetalning från konkursboet. Det är dock staten som kommer att ta smällen för lönegarantin eftersom staten i det fallet tagit över löntagarnas fordran. Även när det gäller de uteblivna pensionsförsäkringsinbetalningarna är de anställda skyddade.

”Foras system är uppbyggt på så sätt att enskilda anställda inte ska bli lidande, utan det är Fora som kommer att få en fordran”, säger Darko Davidovic.

Fotnot: Fora är ett servicebolag som administrerar kollektivavtalade försäkringar samt tjänstepension för kollektivavtalet SAF-LO.

Tjänster

Annons:
Annons:
SENASTE NYTT PÅ DI.SE
Annons:
Annons:
Annons:

 Nyhetstips: 08-573 650 50 - dise@di.se | Växeln: 08-573 650 00 | Kundtjänst/prenumerationsärenden: 08-573 651 00 | Dagens industri | 112 60 Stockholm | © di.se | Ansvarig utgivare: Lotta Edling | PUL | Cookies Följ oss på Google+ Följ oss via RSS Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Skicka mejl till dise@di.se

close

Anmäl kommentaren

Var vänlig och motivera din anmälan (valfritt)