close
Tillbaka

Läs artikeln när det passar dig bättre

Klockan

Bra start på 2012

Uppdaterad 2012-02-28 10:02. Publicerad 2012-02-28 09:53

Den svenska ekonomin fick en oväntat bra start på 2012. Omsättningen i detaljhandeln ökade i januari mer än väntat och överskottet i handelsbalansen var överraskande stort.

Efter att med stor ha krympt under fjolårets sista kvartal verkar den svenska ekonomin åter ha skjutit fart under inledningen av 2012. Omsättningen i detaljhandeln steg i januari med 1,5 procent i årstakt, mätt i fasta priser. Det är den starkaste siffran på ett halvår och bättre än de 1,2 procent som analytikerkåren enligt SME Direkt hade räknat med.

Annons:

”Sällanköpsvaruhandeln visade upp positiv tillväxt i januari efter en lång rad av månader med negativ utveckling. Samtidigt fortsatte dagligvaruhandelns försäljning att stiga stabilt, både i värde och volym”, skriver Handelns Utredningsinstitut, som tillsammans med SCB tar fram siffrorna, i en kommentar.

Nordea noterar dock i ett marknadsbrev att ökningen från december var magra 0,1 procent och att trenden är fortsatt ganska svag.

”Den svaga hushållskonsumtionen under fjolårets andra halva innebär att detta år börjar från en låg nivå och vi räknar därför med endast marginella ökningar för helåret”, skriver Nordea.

SCB publicerade också statistik över utrikeshandeln. Handelsbalansen visade i januari ett överskott med 11,3 miljarder kronor. Det var en ökning från 3,8 miljarder i januari i fjol och högt över väntade 4,6 miljarder kronor.

Enskilda månadssiffror kan dock vara svängiga. Sett till de senaste tre månaderna uppgick överskottet till 18,0 miljarder kronor, att jämföra med 21,8  miljarder under motsvarande tremånadersperiod föregående år. Lite på tvärs med de oväntat goda detaljhandelssiffrorna visar också handelsstatistiken att importvärdet sjönk med 3 procent, vilket inte tyder på någon jättelik inhemsk efterfrågan.

Viktor Munkhammar viktor.munkhammar@di.se

Annons:

Denna artikel är äldre än 5 dagar och kan inte längre kommenteras

Ladda om sidan

Läser in kommentarer
					

Betygsätt kommentaren Tack! Snitt ( röster)
					  

Betygsätt kommentaren Tack! Snitt ( röster)
Annons:
SENASTE NYTT PÅ DI.SE
Annons:
Annons:

Dagens industri | 113 90 Stockholm | 08-573 650 00 | dise@di.se © di.se | Ansvarig utgivare: Peter Fellman | PUL | Cookies Följ oss på Google+ Följ oss via RSS Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Skicka mejl till dise@di.se

close

Anmäl kommentaren

Var vänlig och motivera din anmälan (valfritt)