close
«Tillbaka
Spara artikel
Läs artikeln när det passar dig bättre

Klockan

Skriv ut

Anna-Karin Hatt tar Vattenfall i örat

Uppdaterad 2012-02-03 08:48. Publicerad 2012-02-02 12:26

Nästan hälften av kärnkraften står stilla och staten är via Vattenfall delägare i det mest problemtyngda kärnkraftverket.
"Det är inte acceptabelt", säger energiministern Anna-Karin Hatt som tänker kalla till sig Vattenfalls ledning för ett möte.

I slutet av september kallade den dåvarande näringsministern Maud Olofsson till sig representanter för de svenska kärnkraftverken. Redan då stod det klart att den årliga översynen, de så kallade revisionerna, skulle dra ut på tiden.

Annons:
Forsmark

2011 blev ett bra år för Forsmark, som dock har en stillastående reaktor just nu. Total landade produktion på 23,63 TWh. Enligt Svensk Energi ägs Forsmarktill 66 procent av Vattenfall, Mellansvensk Kraftgrupp äger 25,5 procent och Eon 8,5 procent.

Oskarshamn
  • Oskarshamn 1 stod stilla i slutet av 2011"på grund av uppkomna problem med vibrationer i turbinen".
  • Oskarshamn 2 stängde på turbinleverantörens inrådan ned i ungeför en månad i mitten av augusti för att inspektera utrustningens rotorblad. 
  • Oskarshamn 3 fick en ny turbin, vilket har medfört problem och produktionsstopp. Den maximala effekten har dock höjts.

OKG levereade 15,5 TWh 2011. Oskarshamns Kraftgrupp (OKG) ägs enligt Svensk Energi av Eon 54,5 procent och Fortum till 45,5 procent.

Ringhals
  • Ringhals 1 går just nu på reducerad effekt, men 2011 gick reaktorn ganska bra.
  • Ringhals 2 stod stilla större delen av året 2011.
  • Eftersom det var problem med revisionerna av både Ringhals 2 och 4 senarelades den årliga översysnen av Ringhals 3. Den påbörjades därför inte förrän i november.
  • Ringhals 4 genomgick en omfattande modernisering som ledde till ungefär två månaders försening.

Strålsäkerhetsmyndigheten stoppade dessutom driften av hela Ringhals under en period eftersom det fanns frågetecken kring säkerhetsrutinerna. Totalt för producerade Ringhals 18,9 TWh under 2011.Vattenfall äger 70,4 procent av Ringhals, Eon 29,6 procent.

Bolagen lovade då att genomföra sitt årliga underhåll under perioden första april till sista oktober. Men än i dag har Ringhals 2 inte startat efter den årliga genomgång som inleddes i våras.

Vid mötet kom även försäkringar om vinterdriften.

”Vattenfalls absoluta ambition inför kommande vinter är som alltid att ha hela vår produktionsapparat igång. Min bedömning är att vi kommer att klara det också i år”, försäkrade Vattenfalls Sverigechef Torbjörn Wahlborg.

För alla svenska villaägare är den nuvarande situationen ändå skrämmande bekant. Flera reaktorer står stilla samtidigt som den riktiga vinterkylan rullar in över landet. Det handlar inte om stopp som är planerade långt i förväg, utan snarare små haverier som till exempel trasiga ventiler och läckande drivdon.

Energiministern Anna-Karin Hatt påpekar att oplanerade stopp ibland måste ske på grund av säkerhetsskäl, för att kärnkraften ska vara säker.

"Men vi måste få upp leveranssäkerheten. Det är inte acceptabelt att bara 55 procent av kärnkraftseffekten fungerar på årets kallaste dagar", säger hon.

Hur kan du som minister agera? Staten äger trots allt genom Vattenfall stora delar av både Forsmark och Ringhals.
"Det som bekymrar mig är att de mest långdragna problemen, de har vi haft på Ringhals där Vattenfall är ägare och staten har ett särskilt ansvar. Därför kommer jag att kalla till mig Vattenfalls ledning och be dem förklara situationen som vi nu har haft ganska länge på Ringhals. Jag vill höra vad de har tänkt göra för att den här typen av ansträngda lägen inte ska behöva uppstå framöver."

Trots den kraftiga prisökningen nu i veckan ser Anna-Karin Hatt med tillförsikt på framtiden. Hon påpekar att det trots allt ser rätt hyfsat ut för vintern som helhet.

"Vi har god tillgång på el i Sverige och bra med vatten i magasinen. Det som har hänt nu är att vi samtidigt som vi har fått den första riktigt kalla perioden har fått omfattande driftproblem med kärnkraften. Det är verkligen inte bra", säger hon och tilägger att det höga priset nog kan hålla i sig i någon vecka.

Kortsiktigt tryggas elförsörjningen med hjälp av import och reservkraft.

"Långsiktigt är det väldigt viktigt att vi fortsätter den framtida utbyggnaden av den förnybara kraftproduktionen, men också att vi ställer krav på kärnkraftbolagen – att de har en driftsäkerhet och en säkerhetsnivå i sina anläggningar som gör att de förmår leverera el när behovet är som störst", säger Anna-Karin Hatt.

Det är inte bara elkonsumenterna som känner igen problemen med fallerande svensk kärnkraft. Även den internationella atomenergiorganisationen IAEA har uppmärksammat det oplanerade bortfallet i Sverige. Enligt TT visar IAEA:s statistik att Sverige är det land som haft näst mest bortfall under åren 2008 -2010. Det oplanerade bortfallet låg under perioden på 16,4 procent av kapaciteten.

Vattenfalls Torbjörn Wahlborg har under torsdagen inte haft möjlighet att lämna några kommentarer om kärnkraftsläget.

De svenska kärnkraftverken
    Maxkapacitet Producerar just nu Kommentar Start kommersiell drift
Oskarshamn O1 492 0 Översyn av turbinen, samt åtgärder på sprinklersystemet. Planen var start 1 februari, men än så länge produceras ingen el.  1972
  O2 586 586   1975
  O3 1430 0 Stoppat på grund av ventil. Borde varit klart nu.  1985
Ringhals R1 855 616 Reducerad effekt. Planerar ett driftstopp 1976
  R2 865 0 Skulle varit igång på torsdagen. Enligt det senaste marknadsmeddelandet har starten avbrutits. Mer information väntas under dagen. 1975
  R3 1048 1050   1981
  R4 934 941   1983
Forsmark F1 984 996   1980
  F2 996 1011   1981
  F3 1170 0 Felsökning och åtgärd av drivdonsläckage. Beräknas starta på fredag,  full effekt väntas efter 48 timmar. 1985
  Totalt MW 9360 5200 55,56  
Källa: Energimarknadsinspektionen samt bolagens egna meddleanden.
Annons:
Annons:
SENASTE NYTT PÅ DI.SE
Annons:
Annons:
Annons:

 Nyhetstips: 08-573 650 50 - dise@di.se | Växeln: 08-573 650 00 | Kundtjänst/prenumerationsärenden: 08-573 651 00 | Dagens industri | 112 60 Stockholm | © di.se | Ansvarig utgivare: Lotta Edling | PUL | Cookies Följ oss på Google+ Följ oss via RSS Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Skicka mejl till dise@di.se

close

Anmäl kommentaren

Var vänlig och motivera din anmälan (valfritt)