close
Tillbaka

Läs artikeln när det passar dig bättre

Klockan

Konsumentpriserna sjönk mer än väntat

Uppdaterad 2012-02-16 09:42. Publicerad 2012-02-16 09:31

Konsumentpriserna sjönk med 0,9 procent i januari jämfört med föregående månad, enligt SCB. Jämfört med motsvarande månad 2011 steg KPI med 1,9 procent.

Analytikerna hade räknat med att konsumentpriserna skulle ha sjunkit 0,5 procent på månadsbasis och stigit med 2,3 procent jämfört med samma månad 2011, enligt SME Direkts prognosenkät.

Annons:

Riksbankens prognos från den penningpolitiska rapporten, som publicerades den 20 december, var en KPI- inflation på 2,1 procent i januari.

I december steg konsumentpriserna 0,2 procent under månaden, medan inflationstakten uppmättes till 2,3 procent.

SCB skriver i en kommentar att de sjunkande konsumentpriserna under månaden främst berodde på förändringar i varukorgens sammansättning och ovanligt stora prissänkningar på kläder och skor. SCB noterar att KPI sjönk med i genomsnitt 0,9 procent mellan december och januari, medan priserna dock bara sjönk med i genomsnitt 0,5 procentenheter.

Skillnaden förklaras av tekniska faktorer. Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPI, framför allt uppdateras konsumtionsvikterna för de varor och tjänster som ingår i varukorgen. Varukorgseffekten i januari 2012 blev något större än normalt till stor del beroende på att konsumtionsvikten för räntekostnader inom egnahem minskade relativt mycket, skriver SCB.

Nedgången på månaden motverkades delvis av dyrare läkarvård (8,4 procent), där högre patientavgifter och det höjda taket för högkostnadsskyddet sammanlagt bidrog uppåt med 0,1 procentenhet. Prishöjningar på drivmedel (4,5 procent) och hushållsel (2,2 procent) samt höjda hyror (1,0 procent) bidrog ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet vardera till månadsförändringen i KPI. Övriga prishöjningar bidrog med 0,2 procentenheter uppåt, bland annat på grund av höjda priser på tobak (2,3 procent) och livsmedel (0,4 procent).

KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,7 procent i januari jämfört med föregående månad och steg med 0,9 procent i årstakt.

Väntat var en uppgång med 1,0 procent i årstakt, enligt SME Direkts prognosenkät. Riksbankens prognosbana pekade mot en uppgång på 1,1 procent i årstakt.

HIKP sjönk 0,6 procent i januari, och steg med 0,7 procent från samma månad föregående år.

De underliggande konsumentpriserna, KPIX, sjönk 0,5 procent i januari från månaden före. Jämfört med ett år tidigare steg priserna 1,0 procent.

Nyhetsbyrån Direkt

Annons:

Denna artikel är äldre än 5 dagar och kan inte längre kommenteras

Ladda om sidan

Läser in kommentarer
					

Betygsätt kommentaren Tack! Snitt ( röster)
					  

Betygsätt kommentaren Tack! Snitt ( röster)
Annons:
SENASTE NYTT PÅ DI.SE
Annons:
Annons:

Dagens industri | 113 90 Stockholm | 08-573 650 00 | dise@di.se © di.se | Ansvarig utgivare: Peter Fellman | PUL | Cookies Följ oss på Google+ Följ oss via RSS Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Skicka mejl till dise@di.se

close

Anmäl kommentaren

Var vänlig och motivera din anmälan (valfritt)