ANNONS:
Till Di.se
Start Analys Analys

Ulf Petersson: Bäst effekt med riktade emissioner

Nyemissioner är oftast kostsamma historier för aktieägarna. Undantaget är de allt vanligare snabba riktade emissionerna som i år har varit bra affärer för både nya och gamla aktieägare.

På torsdagen stängs dörren för de som vill delta i Getinges nyemission som ska tillföra medicinteknikbolaget 4,3 miljarder kronor. Det är den i särklass största emissionen av de 15 som har annonserats hittills i år.

Nyemissionen i Getinge var högst oväntad när den presenterades i mitten av juni och satte rejäl press på Getingeaktien, som först föll med 5 procent samma dag som nyheten om nyemissionen kablades ut och som därefter har fallit med ytterligare 12 procent under de drygt tre månader som har gått sedan emissionen blev känd.

Det är ingen rolig utveckling för Getinges aktieägare. En liten tröst kanske kan vara att de senaste månadernas kursrörelser i Getinge tillhör de normala när bolag beslutar om att ta in nya pengar från aktieägarna.

Under årets 15 nyemissioner har aktiekursen gått ned med i genomsnitt 9,5 procent samma dag som emissionsbeskedet offentliggörs. Ett stort undantag är den riktade nyemissionen som medicinteknikbolaget Xvivo genomförde i mars som faktiskt fick till följd av att Xvivoaktien steg med 7 procent samma dag som bolaget tog in pengar. Xvivoaktien har därefter haft en fortsatt stark utveckling och gått upp med ytterligare 14 procent.

När det gäller kursutvecklingen efter det initiala kursfallet i samband med att nyemissionen annonseras är kursvariationen däremot desto större. För sex bolag har aktiekursen återhämtat sig och stigit efter den första nedgången i samband med att nyemissionen offentliggjordes, medan kursnedgången har fortsatt för nio aktier.

Sämst utveckling har Ortivus haft. Medicinteknikbolagets aktie föll omedelbart med 32 procent på nyemissionsbeskedet och har gått ned med ytterligare 36 procent sedan emissionen avslutades den 15 juni.

Hur nyemissionen genomförs tycks ha betydelse för hur aktiekursen utvecklas efter att processen är avklarad. Fem av årets 15 nyemissioner har skett genom riktade emissioner till institutionella placerare som oavsett om de är aktieägare eller inte får telefonsamtal från rådgivarna efter börsens stängning med erbjudande om att teckna nya aktier med en rabatt på cirka 5–7 procent i förhållande till aktiens stängningskurs. Tillvägagångssättet påminner mycket om hur det går till när storägare i börsbolag säljer större poster i en så kallad accelererad försäljning.

Vid tre av dessa fem riktade emissioner har aktiekursen stigit medan den vid två emissioner har fortsatt ned.

I genomsnitt har dock kursutvecklingen varit positiv med en snittuppgång på 9 procent från dagen för emissionsbeskedet till i dag.

För de 10 aktier som har gjort vanliga emissioner med prospekt och företrädesrätt till befintliga aktieägare har aktien däremot fortsatt ned med 10 procent utöver den initiala kurspressen i samband med beskedet.

Snabba riktade nyemissioner tycks bli allt vanligare på börsen även om statistiken kring fenomenet är bristfällig sedan Stockholmsbörsen har slutat att föra bok över antalet nyemissioner på Stockholmsbörsen.

Det är lätt att begripa lockelsen med att snabbt ta in pengar från professionella institutioner än att gå med mössan i handen till sina befintliga aktieägare som i många fall redan är missnöjda med sin investering.

Tidsaspekten anses som den viktigaste faktorn. För Getinges aktuella emission har det tagit över tre månader från det att styrelseordförande Carl Bennet berättade att Getinge behöver pengar till dess att emissionen nu avslutas. Under tre månader hinner Donald Trump skicka många tweets och Nordkorea ett antal missiler som kan förstöra de mest ambitiösa nyemissionsplaner och få aktieägare att avstå från att teckna nya aktier.

Man skulle också kunna tro att riktade nyemissioner som görs över natten blir billigare än vanliga nyemissioner.

Men spelbolaget Mr Green och teknikkonsulten Rejlers fick betala lika mycket i emissionskostnad för samma emissionsbelopp trots att Mr Green gjorde en riktad emission och Rejlers en vanlig emission med ett omfattande prospekt. Det är därmed tydligt att det vid nyemissioner inte är rådgivarens kostnader utan köparens nytta som avgör priset på tjänsten.

Att runda befintliga aktieägare och genomföra en riktad nyemission är dock inte en helt oproblematiskt och det finns en mycket rimlig anledning till att det krävs två tredjedelars majoritet på bolagsstämman för att den typen av emissioner ska kunna genomföras. Det är lätt att föreställa sig situationer där bolaget genom att sätta nyemissionskursen konstlat låg gynnar bara en del av aktieägarna eller andra i dag icke aktieägande intressenter.

Det gäller därför för befintliga aktieägare att hålla koll på hur nyemissionen har gått till och i efterhand ställa styrelsen tillsvars om det har skett på felaktiga villkor, vilket är fullt möjligt eftersom även en riktad nyemission som görs på ett bemyndigande ska godkännas av bolagsstämman i efterhand.

https://interactive.sanoma.fi/arkku/public/generated/19115QiZwSdn/

Tyck till