ANNONS:
Till Di.se
Start Analys

Inflationen kvar över 2 procent – men väntar Ingves in elefanten?

  • Foto: TT

Inflationen sjönk något i augusti men mindre än väntat. Med samtliga mått Riksbanken följer ökar priserna nu mer än 2 procent. Men det kommer inte att vara länge.

Efter överraskningen i juli, då priserna mätt med det nya officiella måttet KPIF, ökade med 2,4 procent, var nerverna på helspänn inför inflationsutfallet för augusti. Hur mycket skulle inflationen falla tillbaka när tillfälliga faktorer som dyrare charterresor minskade i betydelse?

Behöver företaget pengar? Jämför företagslån till bäst pris (extern tjänst)

Lite grann är svaret. KPIF-inflationen, där effekter av ränteförändringar är bortrensade, sjönk med 0,1 procent på månadsbasis och ökade med 2,3 procent i årstakt. Såväl Riksbanken som marknadsaktörerna som kollektiv hade räknat med 2,2 procent.

Skillnaden är liten men räckte för att kronan skulle stärkas med cirka 5 öre mot euron. Logiken är att en högre inflationstakt ökar sannolikheten för att Riksbanken ska lätta på gasen, vilket gynnar kronan.

Nu är det inte i första hand säsongsvariationer i flygpriser som tilldrar sig Riksbankens intresse. Ur ett penningpolitiskt perspektiv är det mer intressant att en post som "diverse varor och tjänster", som bättre speglar det inhemska inflationstrycket, steg med 4,2 procent i årstakt.

Stefan Ingves och hans kolleger lär även ta fasta på att inflationstakten också exklusive energi och med konstanta skatter, landade på eller över målet 2,0 procent.

Det lär inte bestå. När effekten av de senaste månadernas kronförstärkning börjar märkas kommer inflationstakten att sjunka, troligen ned mot 1,5 procent. Men inflationen här och nu är inte det enda Riksbanken tittar på.

Finns tydliga tecken på att det höga resursutnyttjandet börjar sätta avtryck, helst i form högre löneökningstakt, samtidigt som inflationsförväntningarna ligger kvar på eller över 2 procent, är en period med utfall under målet inte hela världen. Penningpolitiken ska trots allt vara framåtblickande.

Viktigast är dock vad ECB tar sig för. Utan tydliga besked om att elefanten (Stefan Ingves ordval) i Frankfurt är på väg mot åtstramning lär inte Riksbanken våga ta steget.

https://interactive.sanoma.fi/arkku/public/generated/19065ndnBwqu/

Tyck till