ANNONS:
Till Di.se
Start Analys Analys

Henrik Mitelman: Sverige visar kraft

  • Foto: TT

Svensk ekonomi är urstark, även efter att årstillväxten reviderats ned. Om vi räknar som amerikanerna skulle vår BNP-tillväxt ligga över 5 procent.

Det blev deppiga rubriker när SCB under onsdagen kablade ut de slutliga BNP-siffrorna för andra kvartalet. Det visade sig nämligen att BNP-tillväxten alls inte var lika hög som man först trodde. Istället för 4,0 procent, blev årstakten mer modesta 3,1 procent.

3 procent är ju inte så illa, men revideringen reser frågan om det är början på slutet för de goda tiderna.

Det gäller att tolka siffrorna rätt. För bakom revideringen av BNP-tillväxten döljer sig en hel del styrketecken.

Halva nedrevideringen av årstakten, alltså från 4 procent till 3,1, är ett resultat av att kvartal 2 år 2016 nu visat sig vara ännu bättre än väntat. När man då ska jämföra kvartal 2 i år med förra året blir årstakten lägre. Någon anledning till större sorg finns inte.

Ett bättre sätt att ta tempen på ekonomin är att studera kvartalsförändringarna, i detta fall mellan kvartal 2 och kvartal 1. Den visar att Sverige växte med 1,3 procent, vilket fortfarande är urstarkt. Det är faktiskt bara 16 länder i världen som redovisar samma form, och då handlar det primärt om tillväxtländer som Vietnam och Indonesien.

För att komma runt problemen med jämförelser mellan olika år brukar man i USA redovisa så kallad annualiserad tillväxt. I den annualiserade tar man kvartalssiffran och räknar upp den genom att multiplicera med 4. För Sverige skulle den annualiserade tillväxten vara 1,3 multiplicerat med 4, det vill säga 5,2 procent.

Spelar allt detta någon roll för Riksbanken? Troligen inte. Riksbanken prognostiserar en BNP-tillväxt i år på 3,2 procent, vilket möjligen är lite högt, men revideringar av BNP är mer regel än undantag. Så några större växlar ska man inte dra på onsdagens statistik mer än att konstatera att det är bra drag ekonomin.

Samtidigt ska man komma ihåg att för Riksbanken och för de finansiella marknaderna är BNP-siffror och bolagens kvartalsrapporter just historiska. Och man kan som bekant inte köra bil genom att främst titta i backspegeln. Framåtblickande indikatorer, som exempelvis Konjunkturinstitutets ledande indikatorer, säger desto mer. För svenskt vidkommande tyder de på fortsatta framgångar, men i ett något lugnare tempo.

Lögn, förbannad lögn och statistik, är en bevingad fras. Med statistik kan man visa det mesta. Men den nya svenska BNP-rapporten borde åtminstone inte göra någon dyster.

Tyck till