ANNONS:
Till Di.se
Start Analys Analys

Anders Hägerstrand: Delningen positiv för aktieägarna

Autoliv med vd och styrelseordförande Jan Carlson bjuder på en sensationell nyhet på sin kapitalmarknadsdag: Bilsäkerhetsjätten har inlett en process för att dela koncernen i två separata börsbolag.

Autolivs besked om att bolagets två stora affärsområden Passiv säkerhet (krockkuddar och säkerhetsbälten) och Electronics (bromssystem, aktiv säkerhetselektronik samt samriskbolaget Zenuity) ska delas in i två separata börsbolag är överraskande. Anledningen är att bolaget under lång tid tydligt har betonat fördelen med att en och samma koncern har ett brett erbjudande mot biltillverkarna.

Men den delning som nu förbereds är ändå väldigt logisk. Den stabila kassaflödesrika affären inom passiv säkerhet och den tekniktunga affären med stora riskfyllda framtidssatsningar inom Electronics skiljer sig markant från varandra.  Med nuvarande struktur riskerar Autoliv att bli splittrat och ofokuserat. Med en delning får varje del en egen fokuserad koncernledning och styrelse.

Ur ett aktiemarknadsperspektiv är det också positiv att Autoliv delas. Som det är nu kan Autoliv mycket väl gå miste om investerare som vill äga den kassaflödesstarka passiva säkerheten men inte vill ha exponering mot den avsevärt mer riskfyllda affären inom Electronics, eller vice versa. Vid en split av bolaget träder två mycket mer tydliga investeringscase fram, det bör innebära en klart högre värdering på börsen.

Att Autoliv redan nu vågar satsa på att göra Electronics till ett eget bolag tydliggör att Autoliv är självsäkert vad gäller Electronics möjligheter att bli världsledande i utvecklingen mot självkörande bilar. En invändning mot en delning av bolaget har varit att Electronics behöver finansiellt stöd av den passiva delen under de kommande åren. Uppenbart bedömer Autoliv nu att Electronics kan finansiera sig på egen hand.  

Genomförs delningen har Jan Carlson sannolikt också löst successionen efter sig. Den stora frågan under senare år har nämligen varit om chefen Electroncis, Johan Lövenholm, eller chefen för Passiv Säkerhet, Mikael Bratt, ska efterträda Jan Carlson som vd. Delas Autoliv kan Johan Lövenholm och Mikael Bratt bli vd för var sitt bolag, det framstår som högst naturligt att Jan Carlson avgår som vd vid tidpunkten då koncernen delas.

Bilden av Jan Carlson som en handlingskraftig företagsledare som skapar stora aktieägarvärden förstärks också av Autolivs planerade delning. Det borde innebära sannolikheten för att han blir Ericssons näste styrelseordförande ökar, trots att han på torsdagsmorgonen säger till Reuters att han inte har fått förfrågan om att blir ordförande för telekomjätten.

En brasklapp är dock att förberedelserna för att dela Autoliv kommer att kräva en mycket stor arbetsinsats av Jan Carlson under det närmaste året, det skulle vara en stor utmaning för honom att samtidigt ta över ordförandeposten i krisbolaget Ericsson.

På kapitalmarknadsdagen på torsdagsmorgonen meddelande Autoliv också att bolagets nya mål är att den passiva säkerhetsverksamheten år 2020 ska överträffa en försäljning på 10 miljarder dollar och att rörelsemarginalen ska vara omkring 13 procent.

Målet visar tydligt att Autoliv räknar med att få en tydlig utväxling i resultatet från de marknadsandelar koncernen har vunnit efter Takata-skandalen.

Nyhetsflödet från Autoliv på kapitalmarknadsdagen ska vara klart positiv för aktien.

Tyck till